Stypendystki/Stypendyści 2012/2013


Nazwisko Imię

Tytuł rozprawy doktorskiej

Antos Piotr

Remediacja gleby zanieczyszczonej pestycydami w procesach pogłebionego utleniania

Babiarz Grzegorz 

Wpływ modyfikacji szkieł użytkowych na ich właściwości optyczne i powierzchniowe

Bajcar Marcin 

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych oraz procesu taryfikacji na właściwości energetyczne wierzby i słomy

Banaś Marek

Analiza metod estymacji odpornej w aspekcie wyznaczania przemieszczeń punktów sieci geodezyjnej

Banek Andrzej

Możliwości wykorzystania bakterii kwasu mlekowego w degradacji mykotoksyn skażających rośliny uprawne

Bożek Andrzej

Zastosowanie sieci Petriego, technik agentowych oraz metod inteligencji obliczeniowej w planowaniu i sterowaniu produkcją

Cencora Agnieszka

Porównanie wybranych cech fizjologicznych Hieracium aurantiacum L. rosnących w obrębie zwartego zasięgu i poza lokalną północną granicą zasięgiu

Ciasnocha Grzegorz

Zintegrowana metoda oceny jakości prac zespołów projektowych

Ciszkowicz Ewa

Mapowanie genów odporności na mączniaka prawdziwego u odmian pszenżyta ozimego "Lamberto" i "Grenado"

Ćwik Andrzej

Analiza wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych jenoprzepływowego turbinowego silnika odrzutowego na zapas statecznej pracy sprężarki

Dubis Damian

Odporność dekoracji szkła gospodarczego na wpływ czynników Fizykochemicznych

Gałaczyński Tomasz

Łączenie cienkościennych struktur lotniczych ze stopów aluminium metoda zgrzewania tarciowego z przemieszaniem

Głowienka-Mikrut Ewa

Analiza porównawcza metod przetwarzania danych hiperspektralnych o zróżnicowanej rozdzielczości

Jamro Marcin

Metodyka projektowania, implementacji i testowania oprogramowania sterującego przy użyciu diagramów SysML oraz testów jednostkowych

Jędrusik Agnieszka

Technologia cięcia, oczyszczania i spawania laserowego cienkich blach ze stopu Inconel 718

Klimkowski Grzegorz

Technologia otrzymywania, właściwości elektryczne i elektromechaniczne materiałów opartych na Na0.5 Bi0.5 TiO3

Kluz Maciej

Optymalizacja procesów produkcji ryboflawiny (witaminy B2) oraz nukleotydu flawinowego FMN z wykorzystaniem nadproducentów tych zwiazków u drożdży Candida famata

Kubacka Agnieszka

Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania procesu kształcenia zdalnego

Kubit Andrzej

Determinanty wytrzymałości połączeń kolejowych na oddzieranie

Kwaśny Łukasz

Analiza zjawisk osuwiskowych w lasach z wykorzystaniem technologii geomatycznych

Lichota Wojciech

Ocena efektywności finansowej dzialaności specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Magoń Karol

Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów (ADR) jako środek ochrony inwestorów indywidualnych rynku kapitałowego

Mączka Tomasz

Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej i wspomagania decyzji w systemach produkcyjnych

Muszyński Tomasz

Charakterystyki śmigła obudowanego ze sterowaniem ciągiem za pomocą pierścienia o zmiennej geometrii

Nycz-Wróbel Jadwiga

Strategiczny wymiar systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w przedsiębiorstwie

Oleniacz Grzegorz

Efekty jakościowe sieci klasycznych zintegrowanych z pomiarami GNSS w systemie ASG-EUPOS ze szczególnym uwzglednieniem sieci realizacyjnych

Paulo Michał

Analiza bólowych i bezbólowych symptomów zaburzeń w stawie skroniowo - żuchwowym na podstawie badania statystycznego kart pacjentów zgłaszających się do Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Pochwat Kamil

Retencja wód opadowych w małych zlewniach miejskich

Potocki Leszek

Analiza niestabilności genetycznych w etiopatogenezie sarkoidów Equus caballus

Pytel Maciej

Wpływ warstwy tlenku AI2O3 wytworzonej na podłożu międzywarstwy aluminidkowej na właściwości powłokowych barier cieplnych stosowanych na elementy silników lotniczych

Rożek Agnieszka

Koncepcja modelu klastra usług turystycznych na pograniczu polsko - słowackim

Rymut Bogusław

Komputerowe algorytmy ekstrakcji i śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym

Skóra Mariusz

Optymalizacja procesu wytwarzania cześci złącznych dla osiągnięcia określonych własności użytkowych

Sowa Jacek

Analiza wytrzymałościowa lotniczych przekładni stożkowych o kołowo-łukowej linii zęba

Strojny Piotr

Geometria uzębienia typu Beveloid w przekładaniach z tworzyw polimerowych

Szeliga Dariusz

Wpływ gradientu temperatury na kształtowanie frontu krystalizacji monokrystalicznych odlewów z nadstopów niklu stosowanych w silnikach lotniczych

Tomczewski Leszek

Charakterystyki statyczne łożysk ze śrubowym rowkiem na czopie

Tyczyński Piotr

Modyfikacja parametrów geometrycznych wierteł do kątowego wiercenia w elementach o powierzchniach płaskich i cylindrycznych wykonanych z materiałów kompozytowych stosowanych w lotnictwie

Wilk Edyta

Mszyce i owady drapieżne wystepujące w sadach jabłoniowych z integrowaną i ekologiczną produkcją i ich otoczeniu

Wilk Małgorzata

Kształtowanie elementów konstrukcji lotniczych z kompozytów typu GLARE

Worek Mariusz

Diagnostyka molekularna i epidemiologia dermatofitów izolowanych od pacjentów województwa podkarpackiego

Woźniak Agnieszka

Proces konwersji energii kinetycznej wiatru na energię elektryczną w zmiennych warunkach atmosferycznych

Wydrzyński Dawid

Efektywność obróbki powirzchni śrubowych za pomocą pilników obrotowych

Zapałowska Anita

Możliwość wykorzystania popiołu z biomasy i osadów ściekowych do nawożenia topinamburu uprawianego na cele energetyczne

Żelasko Wiesław

Kontakt wierzchołków nierówności płaskiej powierzchni chropowatej jedno- i dwuprocesowej z powierzchnią kulistą i płaską

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım