Ewaluacja projektu


Aby efekty realizacji przedsięwzięcia jakim jest Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów odpowiadały intencjom projektodawców, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednio zaprojektowanego procesu ewaluacji. Rzetelna i dogłębna analiza ma za zadanie dać odpowiedź na pytania o zasadność udzielania pomocy oraz jej efektywność, zarówno w wymiarze bezpośrednim (pomoc w realizacji rozpraw doktorskich) jak i pośrednim (promowanie i ułatwianie współpracy na linii nauka – biznes, co skutkowałoby m.in. większą zdolnością rozpoznawania wzajemnych potrzeb, a finalnie prowadziło do wzrostu potencjału innowacyjnego podkarpackich przedsiębiorców). Ewaluacja powinna również ocenić poszczególne etapy realizacji projektu, pokazując zarówno obszary których realizacja przebiega sprawnie i bez zakłóceń, jak i te które wymagają udoskonalenia.

Proces ewaluacji na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przeprowadziła Zachodniopomorska Grupa Doradcza ze Szczecina. Badanie podzielone było na dwa etapy.

I etap badań realizowano w grudniu 2010 r. Udział w nim wzięli doktoranci - stypendyści Podkarpackiego funduszu stypendialnego dla doktorantów, przedstawiciele przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego w sektorach gospodarki określonych w RSI jako kluczowe dla rozwoju naszego regionu, przedstawiciele podkarpackich uczelni oraz instytucji otoczenia biznesu.

II etap badań realizowany był do końca września br. i objął m.in. doktorantów, z którymi w roku akademickim 2010/2011 zostały podpisane umowy o przekazywanie stypendium a także firmy, z którymi stypendyści nawiązali współpracę. Ponadto – podobnie jak w poprzednim badaniu – ankietowano również przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni z naszego regionu.

Podsumowanie obu etapów badań zamieszczone zostało w raportach dostępnych poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.


 
Raport końcowy z I etapu badania ewaluacyjnego [pobierz]

Raport końcowy z II etapu badania ewaluacyjnego [pobierz]

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım