Tu znajdują się archiwalne wersje plików. Aktualne pliki są w dziale Do pobrania/Aktualne

Format Tytuł Rozmiar
Dokumentacja 2011/2012
pdf button 0,2MB
pdf button Procedura oceny merytorycznej i końcowej wniosków o przyznanie stypendium (Uchwała Nr 94/2141/11 z 22.11.2011 r.)
0,2MB
word1 Formularz wniosku o przyznanie stypendium na rok akademicki 2011/2012 r. (Uchwała Nr 94/2141/11 z 22.11.2011 r.)
0,4MB
word1 0,2MB
word1 0,1MB
word1 0,3MB
  Dokumentacja 2010/2011  
Wzór umowy o przekazywanie stypendium (uchwała nr 45/881/11 z 10.05.2011 r.) 0,1MB
Wzór umowy o przekazywanie stypendium (uchwała nr 31/531/11 z 15.03.2011 r.) 0,2MB
Procedura oceny merytorycznej i końcowej wniosków o przyznanie stypendium (uchwała nr 31/531/11 z 15.03.2011 r.) 0,2MB
Formularz raportu końcowego (uchwała nr 326/6855/10 z 23.11.2010 r.) 0,2MB
Formularz sprawozdania rocznego (uchwała nr 326/6855/10 z 23.11.2010 r.) 0,2MB
Wzór umowy o przekazywanie stypendium (uchwała nr 326/6855/10 z 23.11.2010 r.) 0,2MB
Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie stypendium (uchwała nr 324/6811/10 z 16.11.2010 r.) 0,1MB
Procedura oceny merytorycznej i końcowej wniosków o przyznanie stypendium (uchwała nr 324/6811/10 z 16.11.2010 r.) 0,2MB
  Dokumentacja 2009/2010  
Wykaz dziedzin nauki i sektorów gospodarki zgodnych z RSI 0,2MB
Wniosek o przyznanie stypendium 0,2MB
Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium 1,2MB
Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie stypendium 0,2MB
Regulamin pracy Komisji Stypendialnej 0,4MB
Wzór umowy o przekazywanie stypendium 0,2MB
Sprawozdanie roczne 0,1MB
Raport końcowy 0,1MB

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım