Podsumowanie konferencji na zakończenie realizacji projektu

16 grudnia br. w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele świata nauki i biznesu, eksperci, doktoranci i ich promotorzy, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz inne osoby zainteresowane wynikami projektu oraz możliwościami dofinansowania badań naukowych w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentował wicemarszałek Jan Burek.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Rozpoczął się w 2009 r. a zakończenie realizacji planowane jest na 31 grudnia 2013 r. Jego wartość, która początkowo wynosiła 20 mln zł, ostatecznie ze względu na powstałe oszczędności, wyniosła 16,9 mln zł. Źródła finansowania projektu to: Europejski Fundusz Społeczny – 85%, budżet państwa – 7,5%, budżet Województwa Podkarpackiego – 7,5%

Kiedy w 2009 roku rozpoczynaliśmy pracę nad programem, postawiliśmy przed sobą bardzo trudne zadanie. Z jednej strony niezmiernie ważnym celem było dla nas realne wsparcie finansowe osób, które podejmują się realizacji badań naukowych w ramach prac doktorskich i wzmocnienie przez to regionalnych kadr gospodarki i instytucji naukowo – badawczych. A z drugiej strony, samo wsparcie finansowe to nie wszystko – istotne było celowe ukierunkowanie pomocy na badania naukowe, które w rzeczywisty sposób będą skutkować wdrożeniem nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w podkarpackich przedsiębiorstwach - tłumaczy wicemarszałek Jan Burek.

Podczas konferencji przedstawione zostały nie tylko założenia projektu, ale także wyniki jego realizacji. Celem ogólnym było zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorcami. Projekt miał służyć wzmocnieniu konkurencyjności, innowacyjności i rozwoju gospodarczego regionu.

Za cel postawiliśmy sobie i doktorantom, aby wszystkie prace doktorskie objęte wsparciem ściśle wiązały się z potrzebami konkretnych firm i instytucji, które deklarowały potrzebę i chęć współpracy z doktorantami ubiegającymi się o stypendia. Naszym celem była też promocja współpracy między biznesem a światem nauki – aby badania naukowe nie służyły tylko uzyskiwaniu kolejnych stopni czy tytułów naukowych, ale żeby przysłużyły się firmom z regionu, działającym w obszarach kluczowych dla gospodarki województwa podkarpackiego – mówił wicemarszałek Jan Burek.

W ciągu całego okresu realizacji projektu wpłynęło 325 wniosków o przyznanie stypendium.

Stypendium w ramach projektu mogło zostać przyznane na okres 1, 2 lub 3 lat akademickich. Pełne stypendium roczne opiewało na kwotę 40 800 zł, stypendium dwuletnie – 81 600 zł, a stypendium trzyletnie – 122 400 zł.

Na tym etapie realizacji projektu można już formułować osiągnięte rezultaty:

• 229 przyznanych stypendiów z 233 założonych,
• 83 obronione prace doktorskie,
• 231 publikacji ujętych w czasopismach z listy ministerialnej,
• 15 wdrożeń rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych prezentowanych w pracach doktorskich.


Podczas konferencji przedstawione zostały również efekty prac doktorskich trzech uczestników projektu oraz wpływ uczestnictwa w projekcie na realizację tych prac.

Ostatnim punktem konferencji było przedstawienie możliwości ubiegania się o środki na badania naukowe w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Na podstawie zaprezentowanych danych stwierdzić można, że wraz z zakończeniem projektu stypendialnego nie kończą się możliwości dofinansowania badań naukowych, co uczestnicy konferencji przyjęli bardzo pozytywnie.

Kalendarz

luty 2018
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Statystyka

Dzisiaj0
Wczoraj9
Tydzień55
Ogółem230985

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım