Mariusz Skóra

 

1. Tytuł rozprawy doktorskiej oraz podstawowe zagadnienia, które jej dotyczą

Tytuł rozprawy: Optymalizacja procesu wytwarzania części złącznych dla osiągnięcia określonych własności użytkowych.
 
  Tematyka rozprawy (zadnienia)  doktorskiej dotyczy optymalizacji technologii rozumianej jako doboru najlepszej metody wytwarzania odkuwek precyzyjnych (elementów złącznych). Numeryczne algorytmy optymalizujące są bardzo czasochłonne w obliczeniach i wymagają zaawansowanego sprzętu komputerowego nie dostępnego dla standartowych firm produkcyjnych. Dobór najlepszej technologii opierano na analizie: parametrów geometrycznych, własności półfabrykatów oraz zużycia narzędzi dla wariantów technologii wytwarzania z wykorzystaniem MES. Pierwsze podrozdziały scharakteryzują wszystkie procesy składowe całego cyklu wytwarzania części złącznych z uwagami jakie elementy i cechy półfabrykatu po kolejnych etapach należy uwzględniać przy projektowaniu procesu, jak również wskażą  w jaki sposób uwzględniać indywidualne cechy charakterystyczne procesu przy wprowadzaniu do programów symulujących danych wejściowych. Kolejna część to przegląd publikacji i prac związanych z symulacją procesów wytwarzania elementów złącznych, począwszy od symulacji operacji składowych kucia po analizę wpływu umocnienia na przebieg procesu kucia oraz koncepcję przewidywania własności wyrobu gotowego. Część opisująca badania własne przedstawi przykłady optymalizacji procesu i wyrobu narzędziami analitycznymi dla wybranych kryteriów (obszarów) procesu wytwarzania odkuwek precyzyjnych w postaci elementów złącznych. Kluczem do ich wyboru był ich wpływ na funkcjonalność użytkową wyrobu oraz udział w koszcie jednostkowym danego obszaru.

2. Informacja o prowadzonych badaniach naukowych, zakres prowadzonych badań naukowych, poczynione postępy.

Badania dotyczyły  poświęcone były  zagadnieniom:
 
• optymalizacji przebiegu operacji kucia pod kątem gwarantowania własności montażowych śrub z łbem okrągłym z gniazdem sześciokątnym, których nie można sprawdzić w standardowym teście rozciągania,

• optymalizacji  procesu kucia śrub specjalnych  dla zmniejszenia zużycia narzędzi oraz gwarantowania tolerancji wymiarowych wyrobu gotowego,

• optymalizacji na etapie projektowania procesu całej technologii wytwarzania elementów złącznych,  począwszy od doboru materiału na wyrób dla danych wytrzymałości poprzez technologie wykonywania komponentów połączenia jak również sprawdzenie własności mechanicznych połączenia na etapie modelu

Badania wykonano wg zaplanowanego harmonogramu.

3. Potencjalne i rzeczywiste korzyści, jakie mogą płynąć dla regionu po wdrożeniu wyników rozprawy doktorskiej.

   Informacje uzyskane podczas badań w znaczący sposób podnoszą zakres wiedzy o: intensywności odkształceń, intensywności naprężeń i zużycia ciernego narzędzi podczas procesów technologicznych wykonywania odkuwek precyzyjnych a w szczególności elementów złącznych metodą przeróbki plastycznej na zimno. Mogą być również stosowane  dla całego sektora hutniczo-metalurgicznego związanego z przeróbką plastyczną metali i ich stopów. Wykonywane badania wnoszą istotne informacje o możliwościach projektowania nowych wyrobów w postaci  odkuwek precyzyjnych w szczególności  elementów złącznych, co doskonale wpisuje się w założenia RSI dotyczące przemysłu hutniczo-metalurgicznego oraz inżynierii materiałowej. Z wyników pracy będą korzystać małe  i średnie przedsiębiorstwa jak również Klaster „Zielona Kuźnia” zrzeszający 20 przedsiębiorstw regionu podkarpackiego. Metodyka badań, nowoczesne podejście do zagadnień projektowych jak również aparatura wykorzystywana  na potrzeby pracy doktorskiej, może być stosowana do badań innych produktów wykonywanych technologią przeróbki plastycznej.

  Zastosowane  przedstawionych metod optymalizacji technologii związane miedzy innymi z mechanizmami zużycia narzędzi  zaowocować powinny obniżeniem technicznego kosztu wytwarzania wyrobów produkowanych metodą plastycznej przeróbki.  Przykłady zaprezentowane w pracy pozwalają na oszacowanie oszczędności do około 15% co spowoduje większą konkurencyjność produktów produkowanych w regionie.

4. Dorobek naukowy doktoranta (od momentu przystąpienia do udziału w projekcie)

Publikacje:
 
1. Data exploration approach in control of metal forming manufacturing chain : example of fasteners production / Krzysztof REGULSKI, Gabriel ROJEK, Mariusz Skóra, Jan KUSIAK // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming: September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN 978-3-514-00797-0. — S. 1319–1322. — Bibliogr. s. 1322.
 
2. Numerical simulation of tool wear as support of optimization of manufacturing chain for fasteners/ Mariusz Skóra, Stanisław WĘGLARCZYK,  Maciej PIETRZYK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tyt. poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2013 vol. 13 no. 1 s. 68–76.
 
3. Computer aided design of manufacturing of anchors for concrete plates - selection of the best manufacturing chain. - Mariusz  SKÓRA, Stanisław WĘGLARCZYK, Roman KUZIAK, Maciej  PIETRZYK, Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 2013 R.  nr 1 s. 101-108.
 
4. Analiza możliwości zastosowania stali typu TRIP na elementy złączne- Sylwia WIEWIÓROWSKA, Zbigniew MUSKALSKI, Mariusz SKÓRA- Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 2013 R. 1 nr 1 s.125-129.
 
Uczestnictwo w konferencjach:
 
1. Referat i publikacja na  XX Międzynarodowej Konferencji KOMPLASTECH 2013  w dniach 13-16. 01. 2013r.
 
2. Referat i publikacja na V  Międzynarodowej Konferencji Ciągarskiej w dniach 07-09. 03. 2013 r.

Uczestnictwo w projektach naukowych i celowych:
 
1. Członek zespołu projektu  „Opracowanie i uruchomienie produkcji wkrętów stalowych o specjalnym zarysie gwintu, spełniającym trybologiczne, termiczne i wytrzymałościowe kryteria montażu tworzyw sztucznych”. ROW-III-298-2012, 2012-2013.

5. Nawiązana współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność na terenie województwa podkarpackiego oraz efekty tej współpracy

Firmy z którymi została nawiązana współpraca:
 
- Centrum Badawczym  Firmy GAWEŁ Zakład Produkcji Śrub S.A. w Palikówce, w zakresie wykorzystania metodologii do opracowywania modeli reologicznych materiałów wsadowych i symulacji numerycznych  procesu technologicznego oraz  obniżenia kosztów wytwarzania śrub i wkrętów związanym ze zużyciem narzędzi.
 
- STALMAX Producent Wyrobów Specjalnych i Powłok Spółka Jawna, Wadowice Górne, w zakresie optymalizacji procesów kucia na zimno  z wykorzystaniem MES pod katem obniżenia kosztów zużycia narzędzi.
 
- Odlewnia Ciśnieniowa METAZEL Sp. z o. o., Głogów Małopolski, w zakresie wykorzystania metodologii umożliwiającej symulowanie zużycia narzędzi w procesie  odlewania ciśnieniowego. Planuje się również współpracę w zakresie pokrywania form warstwami zmniejszającymi współczynnik tarcia w ramach działania w powiązaniach Klastra „Zielona Kuźnia”.
 
B/E AEROSPACE CONSUMABLES MANAGEMENT sp. z o.o. w Rzeszowie, w zakresie przeprowadzenia projektu  celowego w ramach NCBiR  mającego na celu opracowanie technologii i uruchomienie produkcji elementów złącznych do zastosowań w lotnictwie wykonanych ze stopów tytanu. W ramach projektu zostanie wykorzystana miedzy innymi metodologia badań opracowana  w  ramach pracy doktorskiej.

6. Obrona rozprawy doktorskiej

Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu 21.10.2013 roku na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie.

Autor: Mariusz Skóra

Kalendarz

marzec 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statystyka

Dzisiaj0
Wczoraj5
Tydzień35
Ogółem231327

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım