Maciej Kluz

 

1. Tytuł rozprawy doktorskiej oraz podstawowe zagadnienia, które jej dotyczą

Tematyka rozprawy doktorskiej dotyczy badań mających na celu konstruowanie szczepów drożdży nadprodukujących ryboflawinę i jej flawinowe pochodne FMN (mononukleotyd flawinowy)  i FAD (dinukleotyd flawinoadeninowy) oraz optymizacja procesów produkcji tych związków przez drożdże Candida famata. Badania naukowe prowadzone w tej pracy obejmują optymalizację procesu nadprodukcji ryboflawiny (wit. B2 ) przez wyselekcjonowany wcześniej szczep drożdży Candida famata zdolny do nadprodukcji tej witaminy

2. Informacja o prowadzonych badaniach naukowych, zakres prowadzonych badań naukowych, poczynione postępy.

Głównym celem prowadzonych badań jest konstruowanie szczepów drożdży nadprodukujących ryboflawinę i jej flawinowe pochodne FMN (mononukleotyd flawinowy)  i FAD (dinukleotyd flawinoadeninowy) oraz optymizacja procesów produkcji tych związków przez drożdże Candida famata. Pierwszym etapem badań była hodowla okresowa drożdży w kolbach, podczas której dokonuje się również wyboru odpowiedniego składu podłoża (optymalizacji) oraz warunków fermentacji tj. temperatura, czy napowietrzanie w celu zapewnienia drożdżom jak najlepszych warunków do syntezy związków flawinowych (etap ten został zakończony). Drugim etapem jest przeniesienie skali fermentacji z kolb do fermentorów i również optymalizacja warunków hodowli drożdży w bioreaktorze. Optymalizacja hodowli w bioreaktorach (fermentorach) zawiera: optymalizację składu podłoża, porównanie hodowli w warunkach okresowych, okresowych z dodawaniem podłoża (fed-batch) i ciągłych, badanie wpływu limitowania wzrostu rożnymi czynnikami (glukoza, źródło azotu, fosforu) na wydajność produkcji ryboflawiny oraz FMN, wpływ intensywności utleniania poprzez zmianę podawania powietrza lub czystego tlenu na wzrost biomasy oraz produkcję ryboflawiny i FMN. Efektem badań naukowych będzie nowa metoda hodowli drobnoustrojów oraz syntezy ryboflawiny (wit. B2), którą doktorant zamierza wdrażać w przedsiębiorstwach z branży spożywczej i farmaceutycznej. Dzięki temu rozwiązaniu powstanie produkt, którego tworzenie opiera się o zastosowanie nowoczesnych metod i technologii biotechnologicznych.

3. Potencjalne i rzeczywiste korzyści, jakie mogą płynąć dla regionu po wdrożeniu wyników rozprawy doktorskiej.

W województwie Podkarpackim istnieje wiele firm o profilu spożywczym i farmaceutycznym, jest to również region rolniczy, specjalizujący się w rolnictwie ekologicznym. To sprawia, że możliwości wdrożenia przedstawionych w rozprawie doktorskich badań są bardzo duże. Badania naukowe prowadzone są w nowopowstałych, współfinansowanych ze środków unijnych, centach naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego: Centrum Innowacji i Wdrożeń Technologii w Przemyśle Spożywczym oraz Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię.

Dodatkowym atutem jaki przemawia za wprowadzeniem badań do przedsiębiorstw jest możliwość przeprowadzenia procesów hodowli drożdży i syntezy ryboflawiny (wit. B2) w skali półprzemysłowej na liniach technologicznych w centach naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, co pozwala firmom zaoszczędzić czas w podjęciu decyzji o wdrożeniu produkcji witaminy B2 na skalę przemysłową. Potencjalny wachlarz zastosowań witaminy B2 w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i rolniczym jest atutem przemawiającym za jej produkcją w przedsiębiorstwach na terenie województwa podkarpackiego, co może przynieść im zwiększenie dochodów jak i uzyskanie mocnej pozycji na rynku producentów ryboflawiny (wit.B2).

4. Dorobek naukowy doktoranta (od momentu przystąpienia do udziału w projekcie)

СТВОРЕННЯ ПРОДУЦЕНТІВ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ПРЕПАРАТІВ ФЛАВІНМОНОНУКЛЕОТИДУ НА ОСНОВІ ДРІЖДЖІВ CANDIDA FAMATA В.Ю. Яцишин , М. Клюз, Д.В. Федорович, А.А. Сибірний
Jaroslav Pochop, Miroslava Kačániová, Lukáš Hleba, Jadža Lejková, Martina Fikselová, Simona Kunová, Maciej Kluz (2011): The StepOne real-time polymerase chain reaction detection of Salmonella sp., Salmonella enterica ser. typhimurium and enteritidis in milk and meat, Journal of Environmental Science and Health, Part B, 46:8, 697-702 [IF=1,7]
HLEBA, L., KAČANIOVA, M., KLUZ, M., MELLEN, M.: Comparison of antibiotic resistance between ecological and conventional breeding in Enterobacteriaceae genera isolated from milk and milk products. Acta univ.agric. et silvic. Mendel. Brun., 2011, LIX, No. 1, pp. 00–00
Projekt badawczy MNiSW, NN 302 1385 33, „Mutanty drożdży Hansenula polymorpha z uszkodzoną represją kataboliczną oraz ich wykorzystanie w celu konstruowania superproducentów własnych i obcych białek o znaczeniu biotechnologicznym, 2007-2010
Grant badawczy dla młodych naukowców na rok 2011 „Optymizacja procesów produkcji ryboflawiny (witaminy B2) oraz nukleotydu flawinowego FMN z wykorzystaniem nadproducentów wyżej wymienionych związków u drożdży Candida famata” (Wydział Biologiczno – Rolniczy)
Uczestnik międzynarodowego grantu: „Food industries and agriculture prospective in the 3rd Millennium” / „Rozwój przemysłu spożywczego i rolnictwa w trzecim tysiącleciu” GRU 12 GRAT 40 BH, Oradea, Rumunia 14.04-20.04. 2013 r. jako ekspert i  wykładowca.
Uczestnictwo w wizycie studyjnej w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim” finansowanego ze środków UE- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 9-15.05.2010 r., Nitra, Słowacja
Uczestnictwo w wizycie studyjnej w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” – współfinansowanego ze środków UE, 15-25.06.2011 r. , Moskwa, Rosja

5. Nawiązana współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność na terenie województwa podkarpackiego oraz efekty tej współpracy

Ryboflawina (witamina B2) jest powszechnie stosowana jako suplement diety i składnik mieszanek witaminowych. Ponadto wykorzystuje się ją jako barwnik żywności i napojów np. jogurtów. W ostatnim czasie nawiązano współpracę z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Jasienicy Rosielnej, która zainteresowana jest wynikami pracy doktorskiej oraz potencjalnym ich wdrożeniem w przyszłości jako uzupełnienie składu jogurtu w witaminę B2 oraz jako barwnik jogurtów owocowych.

6. Obrona rozprawy doktorskiej

Autor: Maciej Kluz

Kalendarz

marzec 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statystyka

Dzisiaj0
Wczoraj5
Tydzień35
Ogółem231327

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım