Ewa Głowienka-Mikrut

 

1. Tytuł rozprawy doktorskiej oraz podstawowe zagadnienia, które jej dotyczą

„Analiza porównawcza metod przetwarzania danych hiperspektralnych o zróżnicowanej rozdzielczości”

Głównym celem pracy jest analiza metod przetwarzania danych hiperspektralnych (obrazowych i nieobrazowych), ukierunkowana na uzyskanie optymalnego algorytmu przygotowania danych hiperspektralnych do etapu ekstrakcji informacji tematycznej. Najbardziej istotny etap w procesie przetwarzania danych hiperspektralnych, którego celem jest pozyskiwanie mapy tematycznej o założonej dokładności, stanowi faza przygotowania obrazu do klasyfikacji, na którą składa się redukcja nadwymiarowości danych oraz przetwarzanie wstępne tzw. pre-processing (korekcja atmosferyczna, usunięcie szumów).

2. Informacja o prowadzonych badaniach naukowych, zakres prowadzonych badań naukowych, poczynione postępy.

Tematyka rozprawy doktorskiej dotyczy przetwarzania danych hiperspektralnych o różnej rozdzielczości, która w teledetekcji i dziedzinach z nią związanych stanowi bardzo ważny i aktualny aspekt wykorzystania danych pozyskiwanych metodami zdalnymi. W ramach prac badawczych przeprowadzono analizę porównawczą wyników uzyskiwanych dla metod stosowanych dotychczas w opracowaniu obrazów wielospektralnych (tzw metody tradycyjne) oraz metod dedykowanych danym hiperspektralnym.

Przeanalizowane zostały aspekty związane z samą procedurą ekstrakcji informacji oraz wszystkie czynniki wpływające na jej rezultaty niezależne od zastosowanej metody klasyfikacji. Należy tu uwzględniać wszelkiego rodzaju szumy i zakłócenia (tzw. smiling, striping), zawartych w danych hiperspektralnych, powodujące obniżenie dokładności klasyfikacji, a tym samym „zafałszowanie” wyników analiz. W pracy przeanalizowano również istotny problem danych hiperspektralnych, a mianowicie silną korelację występująca dla kanałów sąsiednich.

3. Potencjalne i rzeczywiste korzyści, jakie mogą płynąć dla regionu po wdrożeniu wyników rozprawy doktorskiej.

Zaprezentowane możliwości zastosowania odpowiednio przetworzonych danych hiperspektralnych do badań środowiska  stanowią istotny wkład w rozwój i innowacyjne wykorzystanie zdalnych metod detekcji zmian zachodzących w środowisku naturalnym. Dokładne zobrazowanie pod względem spektralnym i przestrzennym pozwoli na pozyskiwanie nowych informacji, stworzenie podstaw do bardziej szczegółowej analizy zjawisk mających wpływ na zanieczyszczenia lub degradację środowiska.

Teledetekcyjne badania oparte na danych hiperspektralnych mogą stać cennym uzupełnieniem źródeł danych dla służb Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego. Zastosowanie tego typu pomiarów teledetekcyjnych stanowi  nowy trend w praktycznym wykorzystaniu  wyników prac badawczych.    
Wyniki uzyskiwane w ramach prowadzonych już prac badawczych wskazują na ogromny potencjał informacyjny i możliwość stosowania rozwiązań wykorzystania odpowiednio przygotowanych danych hiperspektralnych np. w przemyśle naftowym i mineralnym, zwłaszcza jeżeli chodzi o detekcję obszarów występowania złóż. Należy podkreślić, że kontynuacja badań w tym kierunku może przyczynić się do wypracowania nowatorskiej metodyki kartowania takich terenów opartej na zdalnych metodach pozyskiwania danych.

4. Dorobek naukowy doktoranta (od momentu przystąpienia do udziału w projekcie)

Geomatics and Environmental Engineering, vol.7 no 3, 2013. “ Updating, Integration and Making Available Spatial Data With the Use of the State-of-the-Art Technologies”. (współautorzy: Michałowska K., Mikrut S., Bochenek M.)
Geomatics and Environmental Engineering, vol.7 no 3, 2013. “ The Use of Land Surveying in the Process of Managing Mineral Deposits”.  (współautorzy: Michałowska K., Nałęcz T., Mikrut S., Garczarek J.)
Geomatics and Environmental Engineering, vol.7 no 4, 2013. “ Modelling of Flood Hazard Zone For the Łęg River”.  (współautorzy: Michałowska K., Mikrut S., Nałęcz T., Mroczka T.)
Geomatics and Environmental Engineering, vol.7 no 4, 2013.” The UAV Technology As a Future-Oriented Direction in the Development of Low-Ceiling Aerial Photogrammetry”. (współautorzy: Mikrut S., Michałowska K.)

5. Nawiązana współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność na terenie województwa podkarpackiego oraz efekty tej współpracy

W ramach przeprowadzonych prac nawiązano współpracę z następującymi firmami/instytucjami:
- GEOKART-INTERNATIONAL Sp.z.o.o. z Rzeszowa
- GEORES Sp.z.o.o. z Rzeszowa
- Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
- Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
- Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Gminy Dębica

6. Obrona rozprawy doktorskiej

Autor: Ewa Głowienka-Mikrut

Kalendarz

marzec 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statystyka

Dzisiaj0
Wczoraj5
Tydzień35
Ogółem231327

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım